Politica de confidentialitate

AllStudio design respecta confidentialitatea datelor clientilor si se angajeaza sa nu transmita datele personale ale clientilor sau utilizatorilor site-ului catre terti (persoane fizice sau juridice), sa nu le comercializeze, sa nu le ofere gratuit, sa nu se angajeze in schimburi de date cu terti sau alti utilizatori ai site-ului www.allstudio.ro

Datele personale ale clientilor si utilizatorilor vor fi utilizate doar pentru realizarea scopului in care au fost introduse, pentru informari comerciale cu privire la serviciile www.allstudio.ro si in scopuri statistice necesare www.allstudio.ro.

Nota de informare privind protectia datelor personale:

Potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, AllStudio design are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care clientii sau utilizatorii le furnizeaza.

Orice modificare a regulilor de confidentialitate va fi publicata pe pagina Confidentialitate a site ului www.allstudio.ro